Size XS cho các bạn khoảng 50kg, màu trắng sữa, cổ bèo có đính cườm, Made in Indonesia
Loading...