size S cho các bạn khoảng 45kg, màu như hình
Loading...